}

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – «Політика конфіденційності») діє у відношенні всієї інформації, яку сайт, що називається Increase Sales, який належить Фізичній особі-підприємцю Желяку Богдану Романовичу (далі Сайт), розміщений на доменному імені https://increase-sales.pro та зв’язаних доменних іменах, може отримати про Користувача під час використання сайту підприємства.

1. Визначення термінів

«Адміністрація сайту Increase Sales (далі – «Адміністрація сайту») – вповноважені співробітники на управління сайтом, які діють від імені Сайту, організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що належать обробці, дії (операції), які здійснюються персональними даними.

«Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи непрямо визначеній, або тій, що визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

«Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються із використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів із персональними даними, включно зі збором, записом, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (обновленням, зімною), вилученнням, використанням, передачею (розповсюдженням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

«Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором чи іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкту персональних даних або наявності іншої законної передумови.

«Користувач сайту (далі – «Користувач»)» – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт.

«Сторінка-реферер» – сторінка, з якої був здійснений перехід.

«Нікнейм» — псевдонім під яким Користувач зареєстрований в мессенджерах, соціальних мережах або Інтернет-ресурсах.

«Мессенджер» — це програма, мобільний додаток або веб-сервіс для миттєвого обміну повідомленнями.

«Cookies» — невеликий фрагмент даних, що надісланий веб-сервером та зберігається на компьютері користувача, який веб-клієнт чи веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла у комп’ютерній мережі, що побудована за протоколом IP.

2. Загальні положення

Використання Користувачем Сайту підприємства означає згоду з даною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен перестати використовувати Сайт.

Ця Політика конфіденційності застосовується виключно до Сайту. Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті, який знаходиться за адресою https://increase-sales.pro. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3. Предмет Політики конфіденційності

Дана Політика конфіденційності встановлює обов’язки Адміністрації сайту по нерозголошенню та забеспеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при використанні форм зворотного зв’язку, форм опитувань, форм замовлення послуг, прямого замовлення послуг або підписки на новини.

Персональні дані, що дозволяється обробляти в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сторінках Сайту.

Сайт збирає наступну інформацію про Користуваче:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
 2. Контактний телефон Користувача.
 3. Нікнейми Користувача в мессенджерах та/або соціальних мережах;
 4. Адреса електронної пошти (e-mail);

Також Сайт може автоматично чи за участі Користувача отримати додаткову особисту інформацію, включно, серед іншого, IP-адресу, версію браузера, адресу сторінки-реферера та іншу технічну інформацію, яка не може бути використана для встановлення особи Користувача без проведення додаткових заходів

Будь-яка інша персональна інформація, яка не визначена выще підлягає надійному зберіганню та неросповсюдженню, за винятком випадків, що передбачені у даній Політиці конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації

Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати у цілях:

 • встановлення із Користувачем зворотного зв’язку, включно із направленням сповіщень, запитів, що стосується використання Сайту, надання послуг, обробку запитів та заявок від Користувача.
 • підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
 • надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту;
 • надання Користувачеві з його згоди, оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилку новин та інших відомостей від імені Сайту чи від імені партнерів підприємства;
 • здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

Надання доступу Користувачеві на сайти чи сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. Способи та терміни обробки інформації

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, у тому числі в іинформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Персональні дані Користувача можуть бути передані вповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату чи розголошення персональних даних.

Адміністрація сайту застосовує необхідні організаційні та технічені заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Адміністрація сайту спільно з Користувачем застосовує усі необхідні заходи по запобіганню збитків чи інших негативних наслідків, викликаних втратою чи розголошенням персональних даних Користувача.

6. Обов’язки сторін

Користувач зобов’язаний надавати достовірну інформацію про персональні дані при заповненні форм для збору персональних даних на Сайті.

Адміністрація сайту зобов’язана:

 1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних у даній Політиці конфіденційності.
 2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації у таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача за винятком випадків, що передбачені у даній Політиці конфіденційності.
 3. Застосовувати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача у відповідності до порядку, який зазвичай застосовується для захисту такого роду інформації в існуючому документообізі.
 4. Здійснити видалення персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення чи запиту Користувача, або його законного представника, або ж уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів персональних даних.

7. Відповідальність сторін

Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, які поніс Користувач у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, у відповідності із законодавством України, окрім випадків, що передбачені цією Політикою конфіденційності.

У випадку втрати чи розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо така конфіденційна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отриманням Адміністрацією сайту;
 • була розголошена з дозволу Користувача.

8. Вирішення спорів

Перед зверненням до суду з позовом по спорам, що виникають з відношень між Користувачем Сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є висунення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

При недосягненні домовленості спор буде переданин на розгляд до судового органу у відповідності із діючим законодавством України або країни, резидентом которї є Користувач.

До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується діюче законодавство України.

9. Додаткові умови

Адміністрація сайту вправі вносити зміни у цю Політику конфіденційності без згоди Користувача. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її разміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://increase-sales.pro/politika-konfidentsijnosti

<() a href="#" class="gotoplink typ-arrow-up-outline">